lørdag den 13. juni 2020

Valby Tidende nr. 59, februar-marts 1867

Højesteretsdom. 

(B. T.) Arrestantinden Anna Nielsdotter der i den mod hende anlagte justitssag tiltaltes for forsøg på giftmord samt tyveri og brandstiftelse, og som var overbevist om at have gjort sig skyldig i de to førstnævnte forbrydelser, mens der derimod ikke var føje til at antage at hun skulle have gjort sig skyldig i den sidstanførte forbrydelse (at have foranlediget den Valby i 1865 overgåede store ildebrand), har i går fået sin endelige som i Højesteret. Ved kriminal- og politirettens dom var hun der er hjemmehørende i Sverige, anset med straf af tugthusarbejde i 8 år samt efter udstået straffetid at bringes ud af riget. Højesteret har formildet straffen til 6 års forbedringshusarbejde, dog således at hun efter udstået straf vil være at udbringe af riget.
Flyveposten, 8. februar 1867.

Den offentlige politiret

1. afdeling, etatsråd Gudenrath
Fredag den 15. februar kl. 12
Lars Peter Olsen af Valby der havde ladet sin vogn henstå på Halmtorvet i en halv time uden fraspændte skagler og uden fastbundet tømme, bødede i mindelighed 1 rigsdaler.
Flyveposten, 16. februar 1867.

Ny købmandshandel i Valby

Undertegnede åbner onsdag den 27. februar en velassorteret butik som vil være forsynet med gode udsøgte købmandsvarer til Københavns priser, og tillader jeg mig at anbefale denne handel til Valby og omegns ærede beboere som jeg ved reel og god betjening skal søge at tilfredsstille.
Johan Th. Tønning.
Folkets Avis - København, 26. februar 1867.

"At trække halsen af gasen"

har i umindelige tider været en yndet fastelavnsforlystelse der ganske vist i tidligere dage har været forbundet med det barbari at der i legen blev benyttet en levende gås, men i vore dage må det antages at der ved sådanne lejligheder kun er tale om en død gås. Når vi i går har modtaget en anmodning om at påtale at en mand i Valby indbyder publikum til at trække halsen af en gase, går indsenderen af denne anmodning ¨åbenbart ud fra at der skulle være tale om en levende gås, men vi tror at han i så henseende kan berolige sig med at sådant dyrplageri aldrig vil blive tålt af noget dansk politi.
Dags-Telegraphen (København), 10. marts 1867.Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar