lørdag den 4. april 2020

Valby Tidende nr. 49, januar-juni 1865

Omnibuskørslen. 

Vognmand Bohn har indtil videre måttet ophøre med at lade en vogn afgå til Valby. Vi vil håbe at denne rute må blive genoptaget så snart vejforholdene tillader det.
(Flyveposten, 30. januar 1865)


Koldt nattelogis. 

Efter at politiet havde modtaget underretning om at der om natten skulle opholde sig et menneske på en mark i Valby afsides liggende ladebygning, blev  der herom anstillet undersøgelse sidste onsdag, og der fandtes da også et i pjalter indhyllet svensk fruentimmer i en alder af mellem 40-50 år, som forklarede at hun af mangel på subsistensmidler havde ligget der i længere tid hver nat. Hun afgaves til fattigvæsnets  omsorg.
(Flyveposten, 10. februar 1865.)


Tyverier. 

Et i høj grad dumdristigt tyveri blev søndag middag mellem kl. 2 og halv fem forøvet i Valby ved Frederiksberg. Tyven, der må have forvisset sig om at ingen var hjemme, har slået en rude i et køkkenvindue ud og derefter aftaget vindueskrogene. Men da vinduet var tilkittet og tillige altid bandt hårdt i karmen, har han været nødsaget til at bryde det op med magt. Han er derefter steget ind ad vinduet og har rimeligvis tilsigtet at stjæle penge. For møblerne i de to værelser der hørte til lejligheden, har han omhyggeligt gennemsøgt ved at endevende alt, hvad der var i skufferne. Ja selv sengeklæderne i 2 senge var eftersete. Han stjal derefter et lommeur, 2 ½ meter lærred, et sjal, en kjole og 3 mark.
(Flyveposten, 21. februar 1865.)


Forpurrede drengescener. 

Det unge Danmark på Frederiksberg og i Valby har fundet at Frederiksberg Bakke i den sidste tid afgiver en så fortrinlig rutsjebane at det var synd at lade den henligge ubenyttet, så meget mere som denne rutsjebane har det fortrin frem for Tivolis at den kan benyttes gratis. Man så derfor hver eftermiddag en stor mængde drenge  møde på toppen af bakken med deres slæder og så gik det i flyvende fart ned ad bakken både på kørevejen og på gangstien. Men denne fornøjelse havde dog  sine fjender. Fodgængerne vidste ikke hvor de turde gå, det var lige galt både på stien og vejen, overalt rutsjedes der. Der var også folk som drengene kaldte børnefjender, mens de selv havde stået i den tro at de var virkelige børnevenner. Disse folk fandt at der meget let kunne ske ulykker ved at slæderne og de kørende kunne komme i karambolage. Der blev derfor såvel af opsynsmanden ved Slotshaven som af flere private folk til forskellige tider gjort de unge herrer forestillinger om hellere at se at finde en  lidt mindre farlig og generende tumleplads. Men da dette ikke nyttede noget, gjorde politiet onsdag aften en brat ende på løjerne ved at konfiskere en stor del af slæderne.
(Flyveposten, 24. februar 1865.)


Kildegrotten i Søndermarken (Frederiksberg Stadsarkiv). Måske giver billedet et indtryk af området omkring kælkebakken.


Fastelavn

Landsbyen Valby blev atter denne  fastelavnsmandag som det har været skik i mangfoldige år, talrigt besøgt af de spadserende københavnere og københavnerinder som ville se katten blive slået af tønden og aflægge besøg hos de gæstfrie gårdmænd i Valby, hvis dækkede borde indbyder alle venner og bekendte til at tage en forfriskning. Disse fastelavnsløjer fortsættes på fredag med at stikke til stråmanden og på lørdag med at trække hovedet af gåsen, dog vel at mærke af en død gås.
(Flyveposten, 2.marts 1865.)


Ildløs. 

Onsdag eftermiddag kl. 2 opstod der en ild i viktualiehandler Trebbiens ejendom i Valby som let kunne have grebet stærkt om sig. I ejendommen er indrettet et røgningsetablissment hvor flammen fra røgkanalen havde antændt soden i røgkammeret og de der ophængte varer. En af folkene vovede sig med øjensynlig livsfare ind i røgkammeret med en spand fyldt med vand hvilket han kastede over rørets munding, hvorved det lykkedes at dæmpe ilden, forinden den havde grebet videre om sig.
(Flyveposten, 3. marts 1865.)


En ivrig udråber. 

Ved fastelavnsløjerne i Valby i fredags fik en mand der var en slags anfører og som sådan var nødt til at gøre sig bemærket ved at råbe så højt som muligt, pludselig mundklemme, så at man blev nødt til at hente en læge.
(Flyveposten, 7. marts 1865)

Dernæst erlagde tjenestekarl Jens Olsen af Valby en bøde af 1 Rd. for at have kørt kogødning i en utæt vogn, og brændevinsbrænder Andresen en mulkt på 2 Rd. for at have ladet kourin løbe ud i rendestenen.
(Flyveposten, 21. marts 1865)

Indbrud. 
Natten mellem sidste lørdag og søndag er der i en i Valby afsidesliggende ladebygning begået et indbrudstyveri idet porten til laden om morgenen fandtes åben, hvilket må være udført ved at tyven med et stemmejern eller lignende redskab har afrevet en krampe og det overfald hvori hængelåsen var anbragt. Af den i laden værende tærskede bygsæd var der omtrent bortstjålet 2 tønder.
(Flyveposten, 28. marts 1865.)

Forbryderen Hans Petersen Nakkeby (f. 1808 på Mors) havde en længere karriere som tyv. Han blev i 1826 dømt til 80 dages fængsel, men fortsatte og blev i 1843 dømt til 1 års Forbedringshus på Christianshavn:

Efter udstået straffetid tog han atter ophold i Københavns nærhed, og der er ingen tvivl om at han jo stadig levede som man siger af rov, men skønt mangfoldige gange anholdt, navnlig engang da der i Valby Kro i 1846 var begået et meget frækt tyveri fra en vogn,  og han kort efter fandtes sovende i en grøft med de stjålne genstande liggende i nærheden af sig, og skønt folk i Valby dengang havde set ham gå gennem byen, bærende noget der kunne ligne de stjålne genstande, vidste han under den tids just ikke særdeles milde forhører at klare så godt for sig, at man så sig nødsaget til  aldeles at løslade ham, hvilket også var tilfældet i december måned 1852 da han var stærkt mistænkt for at have frastjålet en karl 29 rigsdaler ud af dennes frakkelomme, idet han var ham behjælpelig med at aflæsse sæd hos en kornhandler. 
(Flyveposten, 6.maj 1865)

Under et ophold i fængsel røbede han til en ven sine forbrydelser. Vennen forrådte ham imidlertid, og enden blev at han efter egen tilståelse blev idømt 8 års rasphusarbejde i 1853. Da han blev løsladt i 1861, genoptog han sin gerning, og blev atter pågrebet.


Ildløs. 

I går middags kl. 12 afbrændte aldeles gårdejer Jens Olsens udflyttergård i Valby. Heldigvis var det den sidste gård ned mod jernbanen, da der i den stærke storm ellers ville have været stor fare for byen. En plantage af store træer omkring gården kom i brand og ødelagdes. Årsagen til ildens opkomst formoder at være bagning. Kreaturerne reddedes kun ved at smedesvend Rasmussen uforfærdet trængte ind i den brændende staldbygning og med egen livsfare drev alle dyrene ud.
(Folkets Avis - København, 31.maj 1865.)

Yderligere oplysninger:

Ilden som udbrød omtrent kl. 1, omfattede i et nu gårdens fire længer, og inden en halv times forløb var gården nedbrændt, hvortil også den meget stærke blæst bidrog en stor del. Af indboet brændte den største del, ligesom nogle svin, en del fjerkræ og en hund. Imidlertid skulle efter forlydende, både gårde og indboet have været forsikret. Ilden antages at være opstået fra en lade hvor en karl var faldet i søvn i en del halm med en brændende pibe i hånden. (Dgt.)
(Kongelig privilegeret Aarhus Stifts-Tidende, 1. juni 1865)


Opdaget tyveri. 

Det er allerede lykkedes politiet at pågribe gerningsmanden til det i vort nummer fra i går omtalte indbrudstyveri i Schønbergsgade. En arbejdsmand fra Valby som i en årrække har besørget rendestenenes fejning og andet lignende der i kvarteret, har nemlig tilstået at have tilvendt sig de savnede genstande.
(Flyveposten, 23. juni 1865.)


Mht. branden er der muligvis tale om slagtermester Chr. Trebbien eller dennes søn, Vilhelm. Faderen havde grundlagt en slagterforretning i Store Kongensgade 112. Sønnen overtog forretningen og solgte den i 1902 til Vic. E. Schmidt.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar