lørdag den 22. februar 2020

Valby Tidende nr. 43, juli-december 1860

Frederiksberg og Søndermarken.

Det bliver uhyre strengt påset at ingen bryder grene af træerne eller betræder græsplænerne i Frederiksberg Have, ja, det går så strengt til at en herre, der havde købt en buket blomster i Valby og gik med samme i hånden gennem Søndermarken, blev befalet at kaste den...
(Folkets Avis - København, 16. juli 1860).


Lidt fra Valby. 

Hr. redaktør! Der er ofte i Deres ærede blad draget til felts mod de utallige mangler ved den offentlige renlighed i hovedstaden, og forskellige indicier synes at tyde på at en påtale i pressen i mange tilfælde ikke er aldeles uden frugt. Måtte det derfor være mig tilladt at bede Dem også at gå lidt uden for københavn, nemlig til Valby. Der vil der finde forhold imod hvilke hovedstadens “kommunalsvineri” er en ren bagatel.
Som Dem bekendt forsynes København for en stor del med kød og flæsk fra Valbys slagtere, og hvor nødvendig denne klasse medborgere end er, er de til visse lidet behagelige naboer. Vi har i Valby en overordentlig velsignelse af slagterhuse, og den der har lidt kendskab til disse etablissementer, vil vide at afløbet fra dem ikke er af den mest vellugtende art. Men foruden af slagtere og “valbyenglændere” bebos Valby også af bønder, og foran deres gårde findes som overalt på landet, de fra en bondegård uadskillelige møddinger. Møddinger og slagterier er vort kors. Fra dem løber stadig det mest stinkende fluidum ud i kærene eller de ubrolagte grøfter hvor det henstår og fordamper, opfyldende atmosfæren rundt om med en duft som næsten kan måle sig med den der kommer fra “Skidenåen” som den nyeste tids sprogreformatorer har benævnt Rosenåen. Det er dog endnu ikke det værste. En endnu mere utålelig stank udbredes af svinehusene. Svinene i Valby fodres i reglen med affald fra slagterierne. Dette affald henstår og forrådner i beholdere, og om den peststank som udbredes fra dem, er det vanskeligt for den som ikke har prøvet den, at gøre sig nogen forestilling. At de sanitære forhold lider under denne grænseløse mangel på offentlig renlighed, er klart, og koleraåret bragte sørgelige vidnesbyrd om at Valby afgiver en såre frugtbar jordbund for en epidemi. Men de indhøstede erfaringer har ikke hjulpet. Man har klaget til politimesteren, til Sundhedskommissionen, til Sogneforstanderskabet og til Justitsministeren, men intet har hjulpet. Københavnerne skal have flæsk. Flæsk kommer af svin, og svineriet vedbliver. Skulle det dog ikke være muligt at få autoriteterne og navnlig Sogneforstanderskabet og Sundhedskommissionen til at tage sig lidt af disse forhold? “Noget må der gøres”, det er vist, når man ikke vil udsætte sig for at epidemier avles i Valbys møddingpøle, og da ingen andre klager har hjulpet, tillader jeg mig nu at klage til Dem, idet jeg håber at De gennem Deres ærede bad vil lade lade klagen gå videre og således mulig bidrage til at en renere luft i en ikke alt for fjern fremtid kan indåndes af Deres ærbødige 
--n.
(Dagbladet (København), 4. august 1860.)


Idiotanstalten på Rahbeks Alle.


Idiotanstalten. 

Den af prof. Meldahl i nærheden af Valby opførte nye idiotanstalt for 50 til 60 pensionærer og elever vil kunne tages i brug til næste sommer. I sanitær henseende er der blevet gjort meget for denne smukke, frit på en højt beliggende bygning. Salene og stuerne er høje, lyse og rummelige. I bygningen er der 4 skolestuer (2 for drenge og 2 for piger), 2 badeværelser med 8 badekammere, 3 legestuer, 3 værksteder for væver-, snedker-, drejer-, kurvemager- og paparbejder, 1 stor spisesal i hvilken samtlige pensionærer, lærere og lærerinder skal nyde deres måltider i fællesskab, to store rummelige sovesale, en 20 alen lang gymnastiksal, foruden et stort antal andre sale og værelser. For at tilfredsstille alle de fordringer som nutiden og videnskaben stiller til en sådan anstalt, er der anbragt forskellige nye varmeapparater, nemlig Berkins ventilationsapparater efter Heckes og klosetter efter Marinos systeem. Når pengemidlerne dertil kan opdrives, vil en bygning for uhelbredelige idioter senere blive opført der i nærheden og sat i forbindelse med denne anstalt.
(Middelfart Avis og Vends Herreds Tidende for Politik, Handel og Bekjendtgørelser, 10 december 1860.)Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar