lørdag den 8. februar 2020

Valby Tidende nr. 41, aug-september 1859

Brøndarbejdet ved Store Vibenshus. 

Om hvad vi i går efter Flyveposten derom meddelte, bemærker Berlingske Tidende: Ved brøndarbejdet i Store Vibenshus tilsatte to arbejdere livet i fredags. Vi er blevet oplyste om at det alene er en utilgivelig ukyndighed hos brøndmesteren, Jørgen Eliasen i Valby, som denne ulykke må tilskrives. De to forulykkede arbejdere, Peder Larsen fra Valby og Peder Pedersen fra Nørrebro, var begge familiefædre med mange børn og begge meget fattige.
(Fyens Stiftstidende, 4. august 1859.)


Dødsfald ved oprensning af en brønd:

En brøndgraver, Peter Larsen fra Valby, var nede og skulle i 3 meters dybde slå en klampe fast da han tabte sin hammer. Han lod sig da hejse ned med spanden i en dybde af 7½ meter, men idet han gav signal til at trækkes op, faldt han død om, dræbt af de ved kulsyren og svovlbrinten udviklede giftige dunster. Man troede at han kun var kommet til skade ved at støde sig, og en anden brøndgraver, Peter Petersen, lod sig derfor hejse ned til hans hjælp. Men ikke så snart var denne kommet 4 til 4½ meter ned, før de giftige dunster ligeledes øjeblikkelig dræbte ham. Med nogen møje fik man begge trukne op som lig. 
(Middelfart Avis og Vends Herreds Tidende for Politik, Handel og Bekjendtgørelser, 5. august 1859 (uddrag).

Flyveposten, 9. august 1859 beretter om et forslag om en øget politistyrke i Frederiksberg, Hvidovre og Valby, og skriver bl.a.:

For nuværende tid er der ligesom de sidste 40 år, kun 4 politibetjente for hele Københavns Amts søndre distrikt. 


Øl

Det bajerske øl har i de senere år vundet en overordentlig stor udbredelse, hvortil de tre tørre somre der er fulgt efter hinanden, væsentlig har bidraget. Trods den udvidelse de bajerske ølbryggerier i København har fået, og uagtet flere nye er opstået, har man dog ikke kunnet tilfredsstille forbruget. De to største ølbryggerier er kaptajn Jacobsens ved Valby og Heymanns på Svanholm ved Gammel Kongevej. Men af disse har den sidstnævnte der tillige har et meget besøgt udskænkningslokale, nu set sig nødsaget til at bekendtgøre at hans øl snart er udsolgt, og at han derfor må ophøre med leveringen i løbet af denne uge. Først i slutningen af september eller i oktober vil udleveringen atter kunne tage sin begyndelse. (Dv)
(Kongelig allernaadigst privilegeret Horsens Avis eller Skanderborg Amtstidende, 26. august 1859.)


Dyrplageri

Københavns Politi har nu også haft sin opmærksomhed henvendt på de hestes tilstand som befordrer vogne med sand fra Valby til staden, og ved et i disse dage forefundet eftersyn er flere af dem forefundet i en så ynkelig tilstand, så udpinte af slid og sult, at de måtte ihjelslås, medens deres ejere tillige vil blive draget til ansvar for dyrplageri. (Flvp.)
(Aalborg Stiftstidende og Adresseavis forsendes med Brevposten, ifølge Kongelig allernaadigst Bevilling, 1. september 1859.)


Bryggeriet Svanholm lå på Vodroffsvej 13. Det eksisterede 1853-1892 og var grundlagt af Isaac W Heymann (1818-1884) og faderen W. P. Heymann. Bygningerne eksisterer ikke mere.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar