lørdag den 25. juli 2020

Valby Tidende nr. 65, november-december 1868

Foreningsanliggender.

I anledning af at Arbeiderforeningen for Valby og Omegn har vedtaget at sælge varer på kredit, har hr. pastor Sonne til månedsskriftet “Arbeideren” for november indsendt en artikel der i overensstemmelse med tidligere ytringer her i bladet påviser det farlige i denne beslutning. Hr. Sonne gør opmærksom på hvorledes man herved opgiver et af husholdningsforeningernes hovedformål, at sætte medlemmerne i stand til at undgå at gøre gæld. Dermed bortfalder en af de væsentlige forskelle mellem foreningernes handel og almindelig købmandshandel, og man gør indvendingerne fra de handlende modstandere aldeles berettiget. Hr. Sonne tilråder ikke bestyrelsen for foreningen i Valby uden videre at tage sin beslutning tilbage, men råder den til at sammenkalde medlemmerne og forklare dem at det er i deres egen velforståede interesse at de lader kreditten fare, så at de selv kan give samtykke til at bestemmelsen tages tilbage
(Dagens Nyheder, 3.november 1868.)

Vådeskud. 

Da nogle unge mennesker i forgårs var på jagt i nærheden af Valby, var en af dem så uheldig at skyde sit gevær af efter en ræv og bemærkede ikke at en anden af selskabet stod noget foran. Skuddet traf ikke ræven, men ramte uheldigvis det unge menneske i underlivet og haglene trængte så dybt ind at han i en lidende tilstand måtte bringes hertil i går morges for at indlægges på et hospital.
(Dagens Nyheder, 18. november 1868. Avisen angiver ikke hvilket Valby det er, så der kan væe tale om Valby i Frederiksborg)

Foreningen

Valby Enighed
afholder møde onsdag den 16. ds. kl. 8 aften i Valby Kro, hvor vinterforlystelserne vil blive diskuteret. Nye medlemmer optages. Talrigt møde ønskes. Bestyrelsen.
(Folkets Avis - København, 16. december 1868).

Tyveri begået af en 14-årig dreng. 

I august måned blev der fra en havestue i en ejendom i Valby stjålet et guldfingerbøl med hylster og et hækleetui, hvilket tyveri formodedes at være begået af en person der havde sneget sig ind i haven for at stjæle frugt. Nogle dage efter blev de savnede genstande indleveret på politikammeret som fundne af en 14-årig dreng dels ved bryggeriet Carlsberg, dels i Søndermarken. Kort tid derefter tilstod drengen imidlertid at han den dag da genstandene savnedes, havde banet sig vej ind i den til den nævnte ejendom hørende have gennem et hul i stakittet for der at stjæle frugt. Ved denne lejlighed så han at havestuedøren stod åben, og at der ingen var i værelset, hvorfor han gik derind og stjal de nævnte genstande som han i nogle dage gemte i lommen, men senere af frygt for at blive pågrebet med dem afleverede til moderen under foregivende af at have fundet dem. Ved søndre birks ekstraret dømtes han til 10 slag ris.
(Folkets Avis - København, 18. december 1868).

Gamle Carlsberg. Oluf Valdemar Jørgensen, 1870. Det Kongelige Bibliotek. Fri af ophavsret.

Dampkedler i bøndergårde. 

Det er et glædeligt tidens tegn at ejerne af almindelige bøndergårde jævnlig følger de større avlsgårdes eksempel i drift og økonomi, navnlig når der ikke skal større udgifter til, og godt resultat hurtigt kan indvindes. Imidlertid er anvendelsen af staldfodringen ved dampkogning endnu yderst sjælden på de egentlige bøndergårde, og derfor turde et tilfælde som er kommet til vor kundskab, fortjene at omtales. Den unge gårdmand Anders Nielsen af Valby har, straks efter at have overtaget sin faders gård, indsat en dampkedel med tilhørende kar osv. hvorved han er blevet sat i stand til at dampkoge roer osv. til staldfoder, mens andre under samme forhold henter fra København tynd bærme som betales i dyre domme. Tillige har han bygget sig en isbeholder der vil sætte ham i stand til at holde sin mælkekælder i den lave temperatur som tjener til tildels eller ganske at holde den fri for mælkesyre, kulsyre osv., der så let især om sommeren, inficerer den nymalkede mælk. Man må håbe at det således givne eksempel når frugterne deraf spores, vil bringe andre til at følge efter.

Hensigten med disse linjer er imidlertid ikke blot at henlede bøndernes opmærksomhed på dampkogning osv., men tillige at henlede vedkommende autoriteters opmærksomhed på at eftersyn med dampkedlens styrke, ildstedet og alt det meget dertil hørende indskærpes og strengt føres forinden der er bragt alt for mange ofre af menneskers liv og helbred ved ligegyldig behandling af en så let tilgængelig og ved uforsigtighed farlig kogeindretning. For at det nu stedfindende eftersyn ved dampkedlers indlægning i bøndergårde langt fra er betryggende, vil næppe kunne nægtes.
(Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstiden, 29. december 1868).


Hans Christian Sonne (1817-1880). Teolog og provst. Han anså underklassens liv som værende i moralsk forfald, og ville skabe moralsk oprustning ved at forbedre de mindrebemidledes materielle vilkår blev forbedret. Han blev inspireret fattige tekstilarbejdere i Rochdale ved Manchester til i 1866 at tage initiativ til brugsforeningen "Thisted Kjøbstads Arbejderforening" (Thisted Arbejderforening). I 1867 udgav han "Om Arbeiderforeninger". Som var startskuddet til at der de næste 10 år blev stiftet 160 brugsforeninger (1919 var der 1.820).

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar