lørdag den 30. november 2019

Valby Tidende nr. 31, september 1854-december 1854

Ildebrand. 

I landsbyen Vigerslev i nærheden af Valby har i mandag eftermiddag fundet en stor ildebrand sted ved hvilken omtrent halvdelen af byen er lagt i aske. Ligeledes brændte en mængde sæd, og hvis vinden der netop var meget stærk, ikke pludselig havde slået om, ville rimeligvis resten af byen være gået op i luer. En gammel mand der ville redde noget af sit indbo, mistede livet.
(Sjællands-Posten, 21. september 1854.)

(I Lolland-Falsters Stifts-Tidende, 30 oktober 1854 berettes at der i de sidste syv uger var 5 gange ildebrand, muligvis påsatte).


Udsigten fra Valby Bakke i 1850'erne. Med bønder i forgrunden.


Bedrageri. 

En hos herværende bagermester arbejdende bagersvend tilstod under en af kriminal- og politiretten den 17. oktober pådømt offentlig politisag at han, der engang i sommer vil være frastjålet 16 Rdl., havde for at få dette tab erstattet, gjort sig skyldig i bedrageligt forhold mod sin mester, hvormed det var gået til på følgende måde: Da han i bageriet var den til hvem det i løbet af en del af august og september måneder da var overdraget at eftertælle og modtage de æg som en valbykone sædvanlig et par gange om ugen bragte, fik han denne overtalt til at hun i butikken hvor hun modtog betaling for de leverede æg, skulde angive og modtage betaling for et større antal snese end hun virkelig havde leveret, hvilket angivendes rigtighed han da bekræftede. De penge valbykonen på denne måde fik over det der rettelig tilkom hende, afleverede hun derefter til bagersvenden med fradrag af omtrent 4 sk. for hver snes, hvilke hun selv beholdt, og svenden har tilstået at han på denne måde i det hele mindst 60 Rdl. og konen at have fået omtrent 7 rdl. hvilke summer af hende er tilbagebetalte og udleveret bageren. For dette forhold blev bagersvenden anset med straf af fængsel på vand og brød i 6 gange 5 dage og valbykonen med lige straf i 3 gange 5 dage.
(Dagbladet (København), 16. november 1854.)

Der var adskillige brande i Vigerslev i 1854:  4. september nedbrændte et hus der fungerede som svinestald og redskabshus tilhørende Jens Mortensen. Forhøret den 19 september ved Københavns Amts Søndre Birk førte ikke til noget. 18 september brændte 3 gårde og 7 huse. Omkring 100 personer blev afhørt, og forhørene giver et indtryk af hvad beboerne i en landsby "som Vigerslev lavede en sådan efterårsdag. De fleste mænd og drenge var beskæftiget i marken eller med at tærske ”langhalm”, og kvinderne og pigerne var mest beskæftiget indendørs. De fleste havde ved opdagelsen af branden ilet til hjælp med at redde hvad de kunne og hjælpe med slukningsarbejdet. Der var et sprøjtehus i Vigerslev, og ligeledes i Hvidovre og Valby, hvorfra hjælp kom så hurtigt de kunne. Den stærke blæst havde dog bevirket, at kun meget lidt var blevet reddet fra husene." En gammel aftægtsmand Lars Hansen af Ejby, "Lars Jyde" blev anholdt for betleri, med grund mistænkt for brandstiftelse den 17 oktober. 

Der opstod mindre brand 16.,  23., 25. og 27. oktober og Lars Jyde blev idømt 16 dage i fængsel med sædvanlig fangekost, samt at han skulle udrede alle af hans arrest flydende omkostninger. Herefter faldt mistanken på den 10 år gamle dreng Peder Christian Schiødt. Han blev anholdt d. 28 oktober. Han afgav en detaljeret forklaring på, hvordan han havde antændt de forskellige brande. Han blev dømt til opdragelse og forbedring i Forbedringshuset i tre år. 
(Kilde: Grundejerforeningen Søndre Hansted - om Vigerslev).

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar