lørdag den 5. oktober 2019

Valby Tidende nr. 23, 1848

Valby Kro

Onsdag den 8. marts slås katten af tønden og fredag den 10. marts stikkes til stråmanden, begge dage kl. 12 slæt.
Ærbødigst
J. Petersen.
(Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 7. marts 1848)


Opfordring

til beboerne af Frederiksberg og Hvidovre sogne.
Undertegnede mænd af kommunen, som er sammentrådte i en komite for at fremme sognenes frivillige bevæbning til fædrelandets forsvar i alle opståede tilfælde, indbyder herved i henhold til hans majestæt kongens i disse dage udgåede opfordring, alle beboere af disse sogne som føler interesse for denne sag, til et offentlige møde, som afholdes søndag den 2. april, eftermiddag kl. 3 ved Valby Kro.
Frederiksberg den 29. marts 1848.
Fibiger
p. t. formand
Hansen
p. t. sekretær,
Balthazar Christensen. Povelsen.
Jacob Møller. Raasløff.
Ole Pedersen.
(Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 31. marts 1848)


Det kan være svært at se, og det fortæller lidt om hvor totalt Valby Landsby er blevet udraderet: Midt i billedet omtrent hvor det grå betonbyggeri er, lå Valbygård indtil starten af 1800-tallet. Den blev udflyttet til over for Søndermarken.

Opfordring til

Frederiksberg og Hvidovre sognes beboere.
I denne betrængte tid hvor øjeblikket kræver at det ene menneske yder det andet sin deltagelse i nødens stund, og der i sognene findes koner med børn der ikke alene må friste den sorg at have mistet deres forsørger, men tillige må føle den bitre skæbne ikke ved egne kræfter at kunne forskaffe sig og sine det nødvendige til livets første fornødenheder uden at ty til fattigvæsnets hjælp, antager vi at om ikke alle, dog flere af sognenes ærede beboere ikke mindre end vi ønsker at fritage disse for at modtage hjælp fra kommunens fattigvæsen, da de uden egen brøde er bragt i disse omstændigheder, idet at deres forsørger er kaldet til at værne for fædrelandet.
Så har vi undertegnede besluttet at sammentræde i en komite for at modtage de frivillige bidrag der af beboerne måtte ydes, enten en gang for alle, ugentlig  eller månedlig, og at fordele samme i forhold til trangen og til sin tid aflægge offentlig regnskab derfor.
Jens Larsen, Christen Hansen, gårdmænd i Vigerslev.
Ole Pedersen, Christen Nielsen, gårdmænd i Valby.
Knud Pedersen, husmand i Valby
Peder Christoffersen, Jens Larsen, gårdmænd i Hvidovre.
J. P Hansen, Frederiksberg Alle 10
O. Sletting, Allegade 17 A.
(Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 15. maj 1848)

Der er muligvis tale om Ole Pedersen (Ole Pesen) der i 1832 havde overtaget Valbygård - der gik under navnet Ole Pesens Gård. Ole Pedersen skal have haft enorme kræfter, ifølge "Valby i gamle dage". Kristen Nielsen sad 1825-1870 på Skovbogård. Den var i 1803 udflyttet til Søndermarken, nordøst for nuværende Jesuskirken. 


Valbys første station var tegnet af arkitekt L. F. Meyer. Da stationen blev nedlagt, blev bygningen overtaget af en sukkervarefabrik, "Demont" til 1881 hvor en maskinfabrik "Dan" flyttede ind. Her fremstillede man bølgepap (det første af sin slags i Europa), og gik derfor under navnet "Papyrus". Fabrikken flyttede ud i 1895, og i 1900 blev bygningen nedrevet da jernbanen atter kom til Valby. Først i form af en godsbane, siden også persontrafik. 

Revolutionerne i Europa nåede i foråret 1848 til Slesvig-Holsten, hvor en provisorisk regering tog magten fra enevældens repræsentanter, og med nogen international støtte kæmpede april-august 1848. Hvorefter der var våbenstilstand til april 1849.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar