lørdag den 3. august 2019

Valby Tidende nr. 14, 1810-1818

At der ikke er meget nyt fra denne periode, skyldes at det var under Trykkefrihedsforordningens regime, Norge var gået i union med Sverige og regimet var bange for agitation derfra hvor forholdene var friere. Censuren var på sit højeste, der blev slået hårdt ned mod selv det mindste optræk til opposition: Doktor Dampe, Gustav L. Baden og A. F. Tscherning, for blot at nævne nogle få. Aviserne var i denne periode yderst karrige med andet end praktiske oplysninger. 

Auktioner

Torsdag den 13. juni om eftermiddagen kl. 3 slæt bliver afholdt tredje og sidste auktion over afdøde Søren Nielsens og førhen afdøde hustru Johanne Hansdatters fælles dødsbos tilhørende hus og have i Valby hvor til samme tid tillige sælges nogle møbler, alt efter de konditioner som på auktionsstedet bekendtgøres.
(Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 10. juni 1811)

Mandag den 7. juli førstkommende formiddag kl. 10 bliver på justitsråd og birkedommer Bangs kontor i Ny Kongensgade 231 bag slottet, afholdt anden auktion over selvejer Jørgen Hansen under skiftebehandling opgivne bos tilhørende gård, Bechersgaard kaldet, i Valby under Hvidovre sogn, Københavns Amt, med sammes tilliggende jorder, stående for hartkorn 6 tdr. 2 skpr 2 Fdpr 1 album, med besætning og inventarium, samt den i jordene nedlagte sæd. Gårdens bygninger er grundmurede og indrettede til beboelse for en familie uden for bondestanden. Konditionerne er til eftersyn på ovennævnte sted.
(Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 1. og 4. juli 1817)

Bechersgård lå på Tingstedet over for den gamle kro. I 1809 var den blevet solgt på auktion til Friedrich Christian Bech der døde kort tid efter. Herefter ejedes den en kort tid af Knud Wejbye. I Kristian Erslev: Valby i gamle dage, angives side 156 at den blev solgt i 1818 til Jørgen Hansen, men det stemmer altså ikke overens med ovenstående auktion.


Valby Langgade 55. Brugt til smedje.


Fremlysning.

Da jeg i forgårs kørte for fire personer i Dyrehaven fra Østerbro og tilbage igen, hvor de stod af uden for porten, har de formodentlig mistet en tobakspibe som kan fås hos mig.
Valby den 9. juli 1818. J. Hansen.
Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 9. juli 1818.


I 1811 solgte justitsråd Rothe et stykke jord han havde købt i 1781 af gårdejer Jens Pedersen, medejer af gård nr. 1 i Valby. Køberen var Falch Ahronsen som formente byggede et bindingsværkshus på grunden med navnet Valhøj. Allerede året efter (1812) solgte han den til auditør Steen Bille. Han ombyggede det til et landsted. I 1817 blev den solgt, og igen i 1821 til en tysk læge Joachim Dietrich Brandis, der siden 1810 havde været dronningens livlæge. Det dekoreres senere af maleren Lorenz Frølich. I perioden 1873 til 1885 skifter ejendommen hurtigt ejere, for til sidst at blive nedrevet i august 1895. Den lå hvor nu Gammel Jernbanevej 8, 10 og 12 er.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar