lørdag den 25. maj 2019

Valby Tidende nr. 4, 1777-1779

I disse tre år er der ikke andet nyt end en række auktioner. Nogle af dem er som eksempler for flere andre, taget fra Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger. Først en forpagtning, offentliggjort den 8. april 1777:

Forpagtning
Herved bekendtgøres at den såkaldte Kongens Enghave, beliggende mellem  Valby Mark og stranden, bliver på højlovlig rentekammerkollegie i nærmere approbation ved offentlig auktion, som bliver holdt i Valby Værtshus torsdag den 10. april om  eftermiddagen kl. 2 slæt, opbuden til ny forpagtning på 6 år, at regne fra 1.  maj 1777, efter de konditioner  som nærmere på auktionsstedet bliver bekendtgjort og forinden er til eftersyn på amtmanden hr. kammerherre Scheel Plessens kontor i København, og her på skriverstuen i Frederiksberg.
J. Nørager.

Regimentskriveren er flyttet fra Kollekolle til Frederiksberg. Igen er værdifulde sager tabt i vores område, ifølge Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 14. april 1777:

Jørgen Rasmussen, indsidder af Københavns Valby bekendtgør herved at hans datter Kirsten har fundet et lommeur på vejen mellem Frederiksberg og Valby Bakke, hvilket den rette ejer,  når han dertil lovlig kan legitimere sig, imod en rimelig findeløn og dette avertissements bekostning, kan få hos regimentskriver Nørager i Frederiksberg.

Samme avis beretter den 5. november 1777 at også levende ting er blevet væk:

En brun hest med klods på venstre fod, fireskoet og brændt med Valby mærke er bortkommet i disse dage. Finderen vil mod en god dusør melde det til ejeren på Vesterbro hos Rasmus Ibsen ved siden af den Hvide Svane.


Samtalekøkken er der vel ikke ligefrem tale om, men ganske nyttigt. (Eget foto fra Frilandsmuseet).


Flere auktioner


Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 11. december 1778

Kreditorer og debitorer i stervboet efter afdøde husmand Wendel Henrichsen af Valby indkaldes herved at møde ved en her på skriverstuen berammet samling onsdag den 23. december næstkommende, om formiddagen kl. 10 slæt, for især med kreditorerne at overlægge om boets videre behandling. Frederiksberg den 11. december 1778. Nørager.

Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 8. juni 1779

Til efterretning for alle og enhver der kunne have noget at erindre efter afdøde Wendel Henrichsen, husmand af Valby ved København, bekendtgøres herved at skiftet er berammet at foretages til endelig slutning her på skriverstuen fredag den 23. juli næstkommende, om formiddagen kl. 9 slæt, til hvilken tid alle vedkommende vil indfinde sig.

Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 14. juli  1779

Til efterretning for alle og enhver der enten som arvinger, formyndere og værger, eller kreditorer og debitorer, eller på andre måder måtte have noget at erindre i stervboet efter afd. husmand Wendel Henrichsen af Københavns Valby, bekendtgøres herved, at skiftet er berammet til at foretages til  endelig slutning her på skriverstuen fredag den 30. juli næstkommende, om eftermiddagen kl. 2 slæt, til hvilken tid alle vedkommende ville indfinde sig. Frederiksberg den 8. juli 1779. J. Nørager.

Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 6. december 1779

Gårdmanden Jeppe Pedersen i Københavns Valby lader herved bekendtgøre at han ved stranden på nævnte Valby bys mark har fundet en på land opdrevet fyrrebjælke som imod lovlig hjemmel og rimelig bjergning samt dette avertissements bekostning, hos ham kan fås, når ejeren melder sig på Københavns Amts kontor i nr. 34 på Nørregade i København med behørig legitimation.

Kalvebodløbet lå meget længere inde i landet. På en pynt lå der to store sten hvor sælerne yndede at sole sig, den hed Sælernes Øre, eller Sjælør. Her var der indtil 1776 kongelig privilegeret sæljagt. Den ene af stenene kan i dag ses i Valbyparken. Den anden skal man til Bellevue for at se i Staunings Plæne. I 1936 og 1952 blev området til Valbyparken.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar