lørdag den 18. maj 2019

Valby Tidende, nr. 3, 1773-1776

Ejendomme

Dette nummer rummer et par eksempler på auktioner over ejendomme, begge fra Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger. Den første fra 15. oktober 1773

Skiftet efter forrige skoleholder i Valby Peder Jensen Kornbeck bliver foretaget fredag den 22. oktober førstkommende om eftermiddagen kl. 3 slæt i provsteresidensen ved Frue Kirke. Til samme tid og sted vil, såvel stervbos kreditorer som debitorer og alle vedkommende behagelig indfinde sig.

Mens den anden er om det ensomt beliggende Bakkehuset (1736),  fra 14. januar 1774

Bakkehuset ved Valby Bakke er straks til leje eller til købs med tilhørende jord og værtshusholdning. Om prisen kan aftales på stedet.


Hvem mon skal overtage Bakkehuset. Nu Rahbeks Alle 23. Udsigten mod Københavns tårne i baggrunden. Ukendt maler, Frederiksberg Stadsarkiv. Public Domain.

Fra 1785 lejede Knud Lyhne Rahbek sig ind her om sommeren, træt af ævl og kævl i faderens embedsmandsbolig i Ny Toldbodgade.


To desertører 

Et par udstationerede soldater er i den forløbne tid deserteret. Det fremgår af Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 17. juni 1774:

Af det oldenburgske regiment har musketer Niels Nielsen som er barnefødt i Køge i Sjælland, 64 en fjerdedel tomme høj, 41 år gammel, rødagtig af hår og stærk af lemmer, fra Valby hvor han var permitteret, begivet sig bort uden at lade regimentet hans opholdssted vise. Ombedes altså enhver som denne karl måtte forekomme, at give regimentet efterretning derom.
Vi afbryder lige med en kort efterlysning fra Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 5. august 1774:
I går den 4. august er tabt et brev mellem Overkamps Gård og Valby Bakke. Finderen bedes at levere den imod en skikkelig dusør til Nicolai Bech på Vesterbro, hvor en blå stud er malet på porten. Brevet kan ingen være til nogen nytte.
Tilbage til den anden desertør, beskrevet i De Aalborgske allene privilgerede Jydske Efterretninger, 2. september 1774:

En fæstehusmand, Anders Laursen af Kornumgaards gods i Vester Brønderslev Sogn og by her i Vendsyssel, der har tjent som rekrut for samme gods, er selvsamme dag, han blev afløst fra hans majestæts tjeneste, hemmelig undveget fra godset, konge og et barn, uden lovligt pas eller afsked. Hvorfor nævnte Anders Laursen såvel i de Berlingske aviser som de Jydske Efterretninger herved 3 gange efterlyses og advares, ufortøvet at indfinde sig hos mig underskrevne hans husbond, såfremt han ikke, som en rømningsmand, vil blive anset og afstraffet. Samme Anders Laursen er af alder en 30 år, ser godt ud af ansigt, og har gulagtigt hår, taler noget ligt sjællandsk mål, fordi han mens han var rekrut, med min tilladelse har tjent i Valby ved København, hvorhen han menes at være bortrejst. Thi anmodes enhver allerskyldigst alle og enhver som kunne antræffe ham i særdeleshed de herrer officerer de behagelig ville lade ham anholde, og mig derom efterretning give pr. Aalborg a Kornumgaard, da ham muligvis kan blive dem overladt til hans majestæts videre tjeneste. Kornumgaard den 23. august 1774. Jess Dytskou.


Dødsannonce 
En af rigernes ældste beboere er nu afgået ved døden, ifølge Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 23. december 1774:
Den 19. december døde i Vigerslev ved Valby Johan Henrich Selvejer, 100 år, 1 måned og 14 dage gammel. I sit 56. års ægteskab.Han har set børnebørn.
Tabte sager 
Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 8. september 1775:
Den 8. september er her fra København til Valby Bakke tabt en grøn tegnebog med adskillige dokumenter, et borgerskabsbrev fra Ringsted, en præsteattest fra hr. Lemming, en afsked fra kammerherre Schindel, med videre andre papirer. Skulle nogen forekomme samme, da ombedes at melde det på Store Købmagergade nr. 5, i kælderen.
Skifte: Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 9. februar 1776

Efter indsidder Christen Christensens i Københavns Valby uden livsarvinger bortdøde hustru Anna Mogens Datter er berammet skifte samling her på skriverstuen torsdag den 19. marts, næstkommende om formiddagen kl. 9 slæt. Hvilket herved bekendtgøres såvel til efterretning for den afdødes anmeldte søster Johanne Mogens Datter, gift med gårdmand Jørgen Pedersen på Gisselfeld Kloster gods i Averste, som også om flere arvinger måtte være, da enhver sig med lovlig legitimation ville indfinde sig. Frederiksberg, den 29. januar 1776. J. Nørager.


Ukendt gravid kvinde død 


Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 19. februar 1776

I Frederiksberg By på Københavns Amt er hos jordemor Cathrina Møller død et uden pas eller besked ankommen kvindemenneske, der har givet sig navn af Cathrina Lars Datter, og som sidste 3. januar, fødte et levende drengebarn i et hus ved Valby Bakke. Da hun ellers foregav at ville have været til København og indlagt sig på Accuchements-Huset, men på grund af hende på vejen hastig overfaldet barnefødsel, måtte blive der, hvorfra hun siden blev bragt herhen til jordemoderen. Nævnte kvindemenneske der var af omtrent 28 års alder, foregav at være hjemmehørende i Vordingborg, hvilket foregivende dog efter indhentet efterretning fra byfogden samme sted, hr. Kellermann skal være urigtig. Altså bliver dette herved i de københavnske tidender 3 gange bekendtgjort, til efterretning for hendes venner eller pårørende, om nogen er der vil indfinde sig, og tage imod hendes efterladte barn, der er blevet døbt og kaldet Lars, samt hensat hos en kone her i byen at nyde forplejning til videre. Regimentskriveren i Frederiksberg, den 18. februar 1776. J. Nørager.

Anbefaling. I Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 4. december 1776 findes en nøje, hel spalte beskrivelse af Bakkehuset i forbindelse med en auktion over stedet.


I 1776 blev den nye Roskildevej uden om Valby over Valby Bakke og Frederiksberg Slot færdig. Før den tid snoede den sig forbi Bakkehuset og gennem Valby. Kromanden i Valby mistede ved den lejlighed så mange kunder at han fik udbetalt en erstatning på 200 rd. Men han afslog yderligere 200 for at flytte kroen mod nord til den nye Roskildevej!

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar