lørdag den 11. maj 2019

Valby Tidende, nr. 2, 1766-1772

Sommerturismen

Det fremgår af flere indslag fra Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger at der er en del sommerturister fra København som vil nyde den skønne udsigt fra Valby Bakke. Her først et fra 21. marts 1766:

Næst ved Bakkehuset ved Valby Bakke er den nye gård til leje nu straks eller til påske flyttetid, separat eller under et, med eller uden møbler, hvorom kan akkorderes med bygmester Conradi.


Og som noget specielt: Man kan (Adresseavisen 13. maj 1767) leje værelser på Bakkehuset: 


De værelser på Bakkehuset ved Valby Bakke, som før har været beboet af hans excellence hr. geheimeråd Rosenkrantz og velbårne hr. konferensråd Schrødersen, er nu for denne sommer at få til leje. Så er også [anparter] kommoditeter og lejligheder til en anden honet familie, eller også ledige personer. Om alt aftales med Mathias Hulegaard der bor på stedet.Tyveri

Egnen er plaget af tyverier. Denne gang er det (se Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 20. januar 1767) gået ud over kromandens karl:

Fra kromandens karl i Valby er sidste mandag den 19. januar af gårdejer trænerbrændevinsbrænders gæstestue stjålet en rød rejsekappe med blå multum under. Hvem der om dette kan give efterretning, loves en rimelig dusør.


Og så multum, det skønne, tæt vævede, grove flonelsstof(som kun er kradset på den ene side!


Ildebrand

Apropos den gæve kromand, så udførte han ifølge Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 5. september 1768 en sand heltedåd under landsbybranden:

Den ildebrand som opstod lørdag den 3. september klokken kvart over otte om aftenen i Valby, i det sydlige hjørne af laden, var kromanden den første til at blive klar over. Hvorpå han straks begyndte at ringe med klokken, og han tog straks sin egen sprøjte med hans karl, og gik over til Christen Hansens Gård, hvor ilden havde i den korte tid stærkt taget overhånd. Straks derefter kom Frederiksbergs 2 slotssprøjter, gårdejer Conradis sprøjte, gårdejer Wiums samt jagthunden. De 3 Vester-, Nørre- og Østerbros sprøjter. Men ilden tog sådan overhånd, at den ene gård tillige blev fortæret af ilden. Det ynkeligste var at de begge samme dag havde fuldendt deres høst og fået al deres sæd ind. Der er blevet brændt sæd for hver af de bønder for over 1000 rigsdaler. Den ene mistede en hingst og 2 får som blev brændt, foruden høns og småkreaturer som de ikke kunne få bjerget. På lignende måde kom også en dreng som kørte vand til ilden, til skade, ved det at hans heste blev løbske. Om søndagen klokken halv to tog brandmajoren først derfra. Nogle af sprøjterne som endnu var blevet tilbage ved ilden, tilligemed brandfolkene, tog derfra halv fem om eftermiddagen, da grundene ved gårdejer Holms gode anstalt var blevet ryddet op.Lahde har her gengivet den tililende brandsprøjte som med andre hjalp til med at slukke branden.


Efterlysning

Fra Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 27. oktober 1768 har vi sakset følgende:

I Bakkehus’ vænge ved Valby Bakke er indkommet en blakket stud, mærket på venstre hofte. Som dens ejer der igen kan få mod påløbne omkostninger.Auktioner

Som vanligt har der været en del auktioner, hvoraf vi citerer et par stykker fra Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, først fra 5. juli 1771

Da
skiftet efter afg. Willards Rasmussen som boede og døde i et deres majestæts fæstehus i Valby by i Hvidovre sogn, under Københavns Distrikt, er berammet at foretages på regimentskriverstuen i Kollekolle fredag den 23. august, førstkommende, om formiddagen kl. 10 slæt. Så i henseende til den afdødes her i landet vidt udspredte handling, lader skifteforvalteren 3 gange såvel i Adressekontorets efterretninger som i de københavnske tidender herved med 6 ugers varsel indkalde alle dette stervbos vedkommende, samt kreditorer og debitorer til nævnte tid og sted at indfinde sig, da skiftet uden længere henstand bliver sluttet. regimentskriverstuen i Kollekolle, den 29. juni 1771. H. J. Dahl.


Dernæst fra 3. marts 1772:


Tors
dag den 5. marts førstkommende om eftermiddagen mellem klokken 1 og 3 slæt bliver ved offentlig auktion anden gang opbudt og til den højstbydende bortsolgt Jens Christensen Smeds tilhørende og i Valby beliggende gård nr. 1 med tilliggende jorder af ager og eng, hartkorn 6 tønder, 2 skæpper, 2 fjerdingkar, 1 album.


En fra 6. marts 1772:


Torsdag den 12. marts førstkommende om eftermiddagen mellem klokken 1 og 3 slæt bliver ved offentlig auktion tredje gang opbudt og til den højstbydende bortsolgt Jens Christensen Smeds tilhørende og i Valby beliggende gård nr. 1 med tilliggende jorder af ager og eng, hartkorn 6 tønder, 2 skæpper, 2 fjerdingkar, 1 album, alt ifølge den derover den 11. februar skete vurderingsforretnings yderligere formeld.


Og endelig fra 9. marts 1772: 

Torsdag den 12. marts førstkommende om eftermiddagen mellem klokken 1 og 3 slæt bliver ved offentlig auktion tredje og sidste gang opbudt og til den højstbydende bortsolgt Jens Christensen Smeds tilhørende og i Valby beliggende gård nr. 1 med tilliggende jorder af ager og eng, hartkorn 6 tønder, 2 skæpper, 2 fjerdingkar, 1 album, alt ifølge den derover den 11. februar skete vurderingsforretnings yderligere formeld.

Efterlysning

Den 27. juli er fra Valby Bakke ind af Vesterport til Nørregade tabt et sølvlommeur med grøn kasse, og et grønt silkebånd med det sølvsignette, hvorudi stod J. P. H. For hvis tilvejebringelse loves en konvenabel dusør. Ejeren anvises herfra kontoret.

Med denne efterlysning fra Kjøbenhavns Kongelig alene privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger, 27. juli 1772, siger redaktøren tak for denne uge.


Den 3. november 1766 opholdt Christian VII sig sammen med sin engelske prinsesse Caroline Mathilde på Frederiksborg Slot i anledning af deres giftermål, og festen varede i 3 dage og 3 nætter. Caroline var kendt for at ride overskrævs på hesten som en mand, og hun red ofte gennem Valby. 

I september 1772 inviterede Struensee arbejdere og matroser til en vældig fest i Frederiksberg Have med øl og vin ad libitum, okse fyldt med får og fjerkræ. I sidste øjeblik meldte kongen og Struensee afbud, og festens formål om forsoning fik nu nærmest det stik modsatte resultat.  (Kristian Erslev: Valby i gamle dage.).

Den forhenværende ejer af Bakkehuset, Frederik Christian Rosenkrantz  (1724-1802) var i 1763 blevet udnævnt til overkrigssekretær for søetaten, i 1764 geheimeråd og 1766 overkrigssekretær for landetaten. Hans forgænger for flåden, grev Frederik Danneskiold-Samsøe, fik ham afskediget efter en klage til Christian VII. Han blev dog taget til nåde i 1767 og blev geheimeråd i regering. Da Struensee ophævede dette i december 1770 mistede han sin stilling og pensioneret - den mistede han da han i 1771 sammen med andre ville styrte Struensee. Han kom først tilbage i 1784-1788. Her trak han sig tilbage i protest mod stavnsbåndets ophævelse.

Ingen kommentarer:

Tilføj en kommentar